Stanka Mihajlov

Stanka Mihajlov

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1965, z Mola, povolaním robotníčka.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre poľnohospodárstvo - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen