Посланици

Скупштина АП Војводине има 120 посланика који се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, по пропорционалном изборном систему, на период од четири године.

Посланику престаје мандат пре истека времена на које је изабран: подношењем оставке, ако је правоснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, ако је правоснажном одлуком лишен пословне способности, преузимањем посла, односно функције које су, у складу с законом односно Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, неспојиве с функцијом посланика, ако му престане пребивалиште на територији покрајине, губитком држављанства и смрћу. Мандат посланика коме је престао мандат пре истека времена на које је изабран припада изборној листи са које је изабран. Тај мандат се додељује следећем кандидату на изборној листи за кога странка није добила мандат.

Приказани подаци се односе на структуру посланика према резултатима избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине, одржаниx 21. јуна и 1. јула 2020. године.

Листа посланика Скупштине АП Војводине:

 1. Борислав Антонић
 2. др Даниел Бабић
 3. мр Светлана Бабић
 4. др Бојан Баги
 5. Дарко Бађок
 6. Урош Бајић
 7. Милан Беара
 8. Александра Берић
 9. Бранислав Богарошки
 10. Дарко Богосављевић
 11. Милица Божић
 12. Ненад Боровић
 13. Мирослав Бошковић
 14. Јан Бртка
 15. Александар Бубало
 16. Миодраг Булајић
 17. Александар Бундало
 18. Хајналка Бурањ
 19. Латинка Васиљковић
 20. Милан Влаисављевић
 21. Рајка Вујовић
 22. Дејан Вуковић
 23. Милан Гарашевић
 24. Предраг Гинцуљ
 25. Смиљана Гламочанин Варга
 26. Милош Давидовић
 27. Игор Дерета
 28. Иштван Добо
 29. Ново Доведан
 30. Ева Дубац
 31. Александра Ђанковић
 32. Маја Ђикановић
 33. Милaн Ђукић
 34. Александар Ђурђев
 35. Владислав Живановић
 36. Немања Завишић
 37. Александар Зиројевић
 38. Наташа Златковић
 39. Дамир Зобеница
 40. проф. др Горан Иванчевић
 41. др Ружица Игић
 42. Ђурађ Јакшић
 43. Бојaна Јелић
 44. Јелена Јовановић
 45. Милица Јурић
 46. Карољ Ковач
 47. Матија Ковач
 48. Сања Ковачевић
 49. Душко Кочалка
 50. Милан Крагуљац
 51. Дејана Крсмановић
 52. Биљана Крушић
 53. Војислав Кулачанин
 54. Наташа Лалић
 55. др Горан Латковић
 56. Саша Левнајић
 57. Стојанка Лекић
 58. Јелена Лопушина
 59. Новак Максимовић
 60. Александра Малетић
 61. Жељко Малушић
 62. Александар Мандић
 63. Нада Мандић
 64. Илија Маравић
 65. Maрко Марић
 66. Јована Меденица
 67. Нада Милановић
 68. Ђорђе Милићевић
 69. Милош Миловановић
 70. Жељка Милошевић
 71. Радмила Митровић
 72. Станка Михајлов
 73. Љубодраг Мишчевић
 74. др Имре Нађ
 75. др Марина Недељковић
 76. Татјана Николић
 77. Борис Новаковић
 78. Александар Оџић
 79. Дејан Панић
 80. Ника Петровић
 81. Предраг Петровић
 82. Ана-Марија Пинтер
 83. Илија Пирков
 84. Љиљана Плазачић
 85. Сузана Пронић
 86. др Горан Пузић
 87. Жаклина Радић Крстић
 88. Бојан Рашић
 89. проф. др Бранислав Ристивојевић
 90. Мирослав Родић
 91. Ивана Росић
 92. Снежана Седлар
 93. Александар Смиљанић
 94. Владимир Соро
 95. Дмитар Станишић
 96. Јасмина Стевановић
 97. Игор Стојков
 98. Миа Страјин
 99. Даница Стричевић
 100. Милан Суботин
 101. Павел Сурови
 102. Иван Тешић
 103. Весна Томић
 104. Ладислав Томић
 105. Милош Тубић
 106. Весна Фурунџић
 107. Станислава Хрњак
 108. Каролина Хуђик
 109. Гизела Црквењаков
 110. Ненад Чанак
 111. мр Дејан Чапо
 112. Мирослав Чеман
 113. Слободан Чикић
 114. Ласло Чикош
 115. Момо Чолаковић
 116. Нада Шево
 117. Марко Шијан
 118. Илдико Шнејдер - Шара
 119. мр Мирослав Шпановић
 120. Саша Шућуровић