Надзорни одбор за изборну кампању

 

У оквиру својих надлежности Одбор:

 • прати предизборне активности и указује на евентуалне неправилности у поступању политичких странака, кандидата и других учесника у изборном поступку;
 • контролише поступање јавних медијских сервиса у примени одредаба ове одлуке које се односе на обезбеђивање услова за непристрасно, правично и уравнотежено представљање подносилаца проглашених изборних листа и кандидата са проглашених изборних листа;
 • предлаже мере за поштовање једнакости кандидата у излагању њихових програма;
 • обраћа се јавности ради заштите моралног интегритета личности кандидата;
 • упозорава на поступке политичких странака, кандидата и средстава јавног обавештавања којима се омета изборна кампања и угрожава једнакост права свих кандидата;
 • даје иницијативу за покретање поступка пред надлежним државним органима, aко било који учесник у изборној кампањи својим понашањем позива на насиље, шири националну, верску или расну мржњу или подстиче на неравноправност полова и
 • утврђује број и трајање емисија за представљање подносилаца проглашених изборних листа, aко се споразум о броју и трајању емисија за представљање подносилаца проглашених изборних листа не закључи у предвиђеном року.

Скупштина АП Војводине је на 27. седници одражној 06. новембра 2023. године донела Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању, у следећем саставу:

 1. ПРОФ. ДР ГОРАН ВАСИН, редован професор на Филозофском факултету у Новом Саду
 2. СНЕЖАНА МИХАЈЛОВИЋ, професор марксизма
 3. ЖУЖАНА МАЦКО (Mackó Zsuzsanna), дипломирани професор мађарског језика и књижевности
 4. ОСТОЈА СИМЕТИЋ, дипломирани економиста
 5. МИЉАН ИСАКОВ, дипломирани правник
 6. ЉУБОМИР АПРО, дипломирани правник
 7. ПРОФ. ДР БОРИС СТОЈКОВСКИ, ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду
 8. ПРОФ. ДР РАСТИСЛАВ СТОЈСАВЉЕВИЋ, ванредни професор на Природно-математичком факултету у Новом Саду
 9. НЕМАЊА КРЕСОЈЕВИЋ, мастер економиста
 10. АЛЕКСАНДАР М. ГАЈИЋ, истраживач сарадник Филозофског факултета у Новом Сад