Скупштина АП Војводине као оснивач

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на основу члана 31. Статута Аутономне покрајине Војводине, доноси акт о оснивању, надлежностима и уређењу организација, агенција и јавних предузећа и установа, осим оних организација, предузећа и установа чије је оснивање поверено Покрајинској влади, Покрајинском скупштинском одлуком.


Покрајински заштитник грађана–омбудсман

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 37/2014

Покрајински омбудсман: Драгана Ћорић

Булевар Михајла Пупина 25

21101 Нови Сад

Република Србија

www.ombudsmanapv.org


Институције

Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 54/2014

Директор: Ђорђе Радетић

Булевар Михајла Пупина 25

21101 Нови Сад

Република Србија

www.drr.vojvodina.gov.rs


 

Туристичка организација Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 18/2002 и 4/2008

Директор: Наташа Павловић

Булевар Михајла Пупина 6/4

Нови Сад

Република Србија

https://vojvodina.travel/


Лекарска комора Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 1/2004

Председник: проф. др Дејан Сакач

Булевар ослобођења 46а

21000 Нови Сад

Република Србија

www.lkv.org.rs


Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 10/2004, 16/2005 и 18/2009–промена назива акта

Правобранилац Аутономне Покрајине Војводине: Весна Иванчић

Булевар Михајла Пупина 6/3

21101 Нови Сад

Република Србија

www.papv.vojvodina.gov.rs


Канцеларија за инклузију Рома

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 8/2006

Директор: Љиљана Михајловић

Булевар Михајла Пупина 25

Нови Сад

Република Србија

www.inkluzijaromavojvodina.rs 


Фондови

Покрајински фонд за развој пољопривреде

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 3/2001

Директор: др вет. Виктор Молнар

Булевар Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад

Република Србија

www.fondpolj.rs


Гаранцијски фонд Аутономне покрајине Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 17/2003 и 3/2006

Директор: Ђорђе Раковић

Хајдук Вељкова 11 (Мастер центар)

21137 Нови Сад

Република Србија

www.garfondapv.org.rs


Развојна агенција Војводине д.о.о.

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 10/2017

Директор: Дарко Буљешевић

Стражиловска 2

21101 Нови Сад

Република Србија

www.rav.org.rs


Фонд за избеглa, расељенa лицa и за сарадњу са Србима у региону

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 19/2006

Директор: Александар Ђедовац

Булевар Михајла Пупина 25

21000 Нови Сад

Република Србија

www.fondirpvojvodine.rs


Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 54/2014

Директор: мр Милош Малетић

Булевар Михајла Пупина 16

21101 Нови Сад

Република Србија

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs


Фонд  „Европски послови Аутономне покрајине Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 13/2009 и 2/2010

Директор: Огњен Допуђ

Булевар Михајла Пупина 16 (п.п.2)

21108 Нови Сад

Република Србија

www.vojvodinahouse.eu


Заводи

Покрајински завод за спорт и медицину спорта

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 10/2002 и 1/2012

Директор: др Данијел Жупић

Масарикова 25

21000 Нови Сад

Република Србија

www.pzsport.rs


Културни центар Војводине “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 10/2003 и 8/2006

Директор: в.д. мр Ненад Шапоња

Војводе Путника 2

21101 Нови Сад

Република Србија

www.zkv.rs


Педагошки завод Војводине

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 14/2003

Директор: Јанош Пушкаш

Булевар Михајла Пупина 6/I

Нови Сад

Република Србија

www.pzv.org.rs


Покрајински завод за равноправност полова

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 14/2004 и 3/2006

Директор: Ивана Крсмановић

Булевар Михајла Пупина 6/IV

21101 Нови Сад

Република Србија

www.ravnopravnost.org.rs


Покрајински завод за заштиту природе

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 2/2010

Директор: в.д. Жељка Јеличић Маринковић

Радничка 20а

21101 Нови Сад

Република Србија

www.pzzp.rs

 


 

Завод за културу војвођанских Хрвата

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 7/2008 и 6/2009

Директор: Томислав Жигманов

Лазе Мамужића 22

24000 Суботица

Република Србија

www.zkvh.org.rs


Завод за културу војвођанских Мађара

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 7/2008

Директор: Ђенђи Кормањош Катона

Поштанска 18

24400 Сента

Република Србија

www.vmmi.org


Завод за културу војвођанских Русина

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 7/2008 и 22/2011

Директор: Саша Сабадош

Футошка 2

21101 Нови Сад

Република Србија

www.zavod.rs


Завод за културу војвођанских Румуна

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 7/2008 и 3/2010

Директор: Тодор Урсу

Меше Селимовића 7

Зрењанин

Република Србија

www.icrv.rs


Завод за културу војвођанских Словака

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 7/2008 и 6/2009

Директор: Владимир Францисти

Његошева 16/II/7

21000 Нови Сад

Република Србија

www.slovackizavod.org.rs


Издавачки завод Форум – за издавање књига и часописа

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 7/2008

Директор: Габор Вираг

Војводе Мишића 1

21000 Нови Сад

Република Србија

www.forumliber.rs


Јавна предузећа

Јавно предузеће „Војводинашуме”, Петроварадин

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 4/2013

Директор: Роланд Кокаи

Прерадовићева 2

21131 Петроварадин

Република Србија

www.vojvodinasume.co.rs


Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине”

Основ: „Сл. лист АП Војводине” бр. 4/2013

Директор: Срђан Кружевић

Булевар Михајла Пупина 25

21101 Нови Сад

Република Србија

www.vodevojvodine.com


Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање  „Завод за урбанизам Војводине”

Основ:  „Сл. лист АП Војводине” бр. 4/2013

Директор: Предраг Кнежевић

Железничка бр.6/III

Нови Сад

Република Србија

www.zavurbvo.co.rs