Aleksandar Jovanović

Aleksandar Jovanović

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Nenad Čanak - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny - Zdvihni hlavu!

Narodil sa roku 1976, z Nového Sadu, povolaním master sociológ.

  • Poslanecka skupina "Liga sociálnych demokratov Vojvodiny" - člen
  • Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - člen