Lenka Erdély

Lenka Erdély

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor.

Narodila sa roku 1955, z Nového Sadu, povolaním diplomovaná učiteľka triednej výuky.

  • Poslanecka skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor" - predseda
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - člen