Svetlana Kozić

Svetlana Kozić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Už bolo dosť - Saša Radulović.

Narodila sa roku 1978, z Kikindy, povolaním diplomovaná ekonómka.

  • Poslanecka skupina "ALTERNATÍVA PRE VOJVODINU – MAĎARSKÉ HNUTIE - DSVM – NOVÉ SRBSKO - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia" - člen