Dejan Maksimović

Dejan Maksimović

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Už bolo dosť - Saša Radulović.

Narodil sa roku 1972, z Vršca, povolaním doktor veterinárskej medicíny.

  • Výbor pre poľnohospodárstvo - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen