Arsen Kurjački

Arsen Kurjački

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Už bolo dosť - Saša Radulović.

Narodil sa roku 1958, zo Srbobranu, povolaním diplomovaný inžinier poľnohospodárstva.

  • Poslanecka skupina "ALTERNATÍVA PRE VOJVODINU – MAĎARSKÉ HNUTIE - DSVM – NOVÉ SRBSKO - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia" - člen
  • Výbor pre bezpečnosť - člen