Đurađ Jakšić

Đurađ Jakšić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Dr. VOJISLAV ŠEŠELJ - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.

Narodil sa roku 1977, z Nového Sadu, povolaním profesor dejepisu.

  • Poslanecka skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA" - predseda
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen