Smiljana Glamočanin Varga

Smiljana Glamočanin Varga

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Dr. VOJISLAV ŠEŠELJ - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.

Narodila sa roku 1976, z Pančeva, povolaním diplomovaná právnička.

  • Zhromaždenie AP Vojvodiny - podpredseda
  • Poslanecka skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA" - člen
  • Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny - člen