Svetlana Babić

Svetlana Babić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SSS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodila sa roku 1978, zo Žitišta, povolaním magisterka pedagogických vied.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - zástupca predsedu
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - člen