Aleksandra Đanković

Aleksandra Đanković

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS

Narodila sa roku 1987, z Ravného Sela, povolaním masterka ekonómka.

  • Zhromaždenie AP Vojvodiny - podpredseda
  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - predseda
  • Výbor pre rozpočet a financie - zástupca predsedu