Zoran Vranešević

Zoran Vranešević

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodil sa roku 1964, z Báčskej Palanky, povolaním stavebný technik.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen
  • Výbor pre bezpečnosť - člen