Mia Strajin

Mia Strajin

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodila sa v roku 1987, z Nového Sadu, z povolania diplomovaná právnička.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen