Sanja Kovačević

Sanja Kovačević

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1968, z Mačvanskej Mitrovice, povolaním diplomovaná inžinierka agroekonomiky.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - člen
  • Výbor pre poľnohospodárstvo - člen