Mr. Milica Kirćanski

Mr. Milica Kirćanski

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodila sa roku 1958, z Nového Sadu, povolaním magisterka filologických vied.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - člen