Sreten Jovanović

Sreten Jovanović

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny IVICA DAČIĆ -Socialistická strana Srbska (SSS), Jednotné Srbsko (ЈS) - Dragan Marković Palma

Narodil sa v roku 1955, zo Indjije, z povolania diplomovaný ekonóm.

 
  • Poslanecka skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko - člen
  • Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny - člen
  • Výbor pre predpisy - člen