Jovana Medenica

Jovana Medenica

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodila sa roku 1989, z Nového Sadu, povolaním diplomovaná politologička.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen