Акош Елвеђи

Акош Елвеђи

Изабран за посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине на изборима одржаним 24. априла 2016. године, по пропорционалном изборном систему, са изборне листе „Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron, Мађарски покрет за аутономију – Др Тамаш Корхец – ДЗВМ – Арон Чонка“.

Рођен 1966. године, из Телечке, по занимању инжењер агроекономије.

  • Посланичка група „АЛТЕРНАТИВА ЗА ВОЈВОДИНУ - МАЂАРСКИ ПОКРЕТ - ДЗВМ - НОВА СРБИЈА - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia” - заменик председника
  • Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине - члан
  • Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби - члан