Ákos Elvegyi

Ákos Elvegyi

Zvolený za poslanca do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny „Magyar mozgalom az autonómiáért – Dr. Korhecz Tamás – VMDK – Csonka Áron, Мађарски hnutie pre autonómiu – Dr. Tamás Korhecz – DZVM – Áron Csonka“.

Narodil sa 1966 roku, z Telečky, zamestnaním inžinier agroekonomiky.

  • Poslanecka skupina "ALTERNATÍVA PRE VOJVODINU – MAĎARSKÉ HNUTIE - DSVM – NOVÉ SRBSKO - Alternatíva Vajdaságért - Magyar mozgalom - VMDK - Új Szerbia" - zástupca predsedu
  • Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny - člen
  • Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch - člen