Ясмина Стеванович

Ясмина Стеванович
  • Посланїцка ґрупа "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ - ВОЙВОДИНА НЄ ШМЕ СТАНУЦ" - член
  • Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох - заменїк предсидателя
  • Одбор за културу и явне информованє - член