Boris Novaković

Boris Novaković

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny IVICA DAČIĆ -Socialistická strana Srbska (SSS), Jednotné Srbsko (ЈS) - Dragan Marković Palma

Narodil sa v roku 1989, z Nového Sadu, z povolania master ekonóm.

 
  • Poslanecka skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko - predseda
  • Výbor pre mládež a šport - člen
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen