Korponai Lívia

Korponai Lívia

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov –  István Pásztor.

Narodil sa v roku 1983, z Báčskeho petrovho Sela, z povolania diplomovaná ekonómka masterka.

 
  • Poslanecka skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor - zástupca predsedu
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - zástupca predsedu