Darko Bogosavlјević

Darko Bogosavlјević

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodil sa v roku 1978, z Belej Crkvy, z povolania diplomovaný inžinier priemyselného manažmentu.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu - člen