Aleksandar Bundalo

Aleksandar Bundalo

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodil sa v roku 1989, z Rumy z povolania diplomovaný manažér v športe.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre poľnohospodárstvo - člen
  • Výbor pre mládež a šport - člen