Dejan Vuković

Dejan Vuković

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny PRE SRBSKÉ KRÁĽOVSTVO - PRE SRBSKÉ VOJVODSTVO (Hnutie obrody Srbského kráľovstva, Monarchistický front) - Žika Gojković.

Narodil sa v roku 1978, z Bečeja, z povolania diplomovaný inžinier strojníctva.

 
  • Poslanecka skupina HNUTIE OBRODY SRBSKÉHO KRÁĽOVSTVA - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - člen
  • Výbor pre poľnohospodárstvo - člen