Marina Nedelјković

Marina Nedelјković

A fost aleasă deputat în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina la alegerile desfăşurate pe data de 21 iunie şi 1 iulie, conform sistemului electoral proporţional, de pe lista electorală  Dr VOJISLAV ŠEŠELJ - PARTIDUL RADICAL SÂRB.

Născută în anul 1989, din Novi Sad, de profesie master sociologie.

 
  • Comitetul pentru Cultură şi Informarea Publică - membru
  • Comitetul pentru Egalitatea de Şanse - membru