Olena Papuga

Olena Papuga

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny VOJVODINSKÝ FRONT – zjednotení pre demokratické Srbsko (Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Spolu pre Vojvodinu, Vojvodinská strana, Demokratický zväz Chorvátov vo Vojvodine, Čiernohorská strana, Demokratický blok).

Narodila sa v roku 1964, z Ruského Keresturu, z povolania novinárka.

 
  • Poslanecka skupina Vojvodinský front - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Vojvodinská strana - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - člen