Milan Subotin

Milan Subotin

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodil sa v roku 1984, z Nového Sadu, z povolania  master inžinier  dopravy

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - predseda
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen