Vesna Furundžić

Vesna Furundžić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodila sa v roku 1981, z Pančeva, z povolania  diplomovaná ekonómka.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen