Branislav Bogaroški

Branislav Bogaroški

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Nenad Čanak - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny - Zdvihni hlavu!

Narodil sa roku 1976, z Nového Sadu, povolaním diplomovaný právnik.

  • Poslanecka skupina "Liga sociálnych demokratov Vojvodiny" - predseda
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - člen
  • Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny - člen