prof. Dr. Branislava Belić

prof. Dr. Branislava Belić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodila sa roku 1956, z Nového Sadu, povolaním profesorka, doktorka medicínskych vied.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen