Neđeljko Konjokrad

Neđeljko Konjokrad

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1964, z Ilandže, povolaním podnikateľ.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen