Milenko Jovanov

Milenko Jovanov

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSADAR VUČIĆ - SRBSKO VÍŤAZÍ.

Narodil sa roku 1980, z Kikindy, povolaním diplomovaný právnik.

  • Poslanecka skupina "ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBSKO VÍŤAZÍ" - predseda
  • Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny - zástupca predsedu
  • Výbor pre predpisy - člen