Pavle Budakov

Pavle Budakov

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SPS), Jednotné Srbsko - Dragan Marković Palma (JS), Patriotické hnutie Srbska (PHS).

Narodil sa roku 1945, z Nového Sadu, povolaním doktor medicínskych vied.

  • Poslanecka skupina "Socialistická strana Srbska – Jednotné Srbsko" - predseda
  • Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny - člen
  • Výbor pre predpisy - zástupca predsedu