Goran Paunović

Goran Paunović

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ZA VOJVODINU PRÁCE A VEDOMOSTÍ - DEMOKRATICKÁ STRANA, DZHV, NOVÁ, ZEP-ZELENÝ - DR. BOJAN PAJTIĆ.

Narodil sa roku 1965, z Nového Sadu, povolaním diplomovaný historik.

  • Poslanecka skupina "DS-DZHV" - predseda
  • Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny - člen
  • Výbor pre podania a návrhy - člen