Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny

Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny prerokúva otázky uskutočňovania ústavného postavenia pokrajiny, návrh na zmenu štatútu a rozoberá a ustaľuje návrh aktu o zmene štatútu; rozoberá návrh, aby zhromaždenie vypísalo referendum, v súlade s týmto rokovacím poriadkom; ustaľuje návrh aktu o výzore a používaní symbolov a tradičných symbolov AP Vojvodiny, zásadné otázky uplatňovania štatútu; navrhuje, aby zhromaždenie bolo navrhovateľ zákonov a a amandmánov k návrhom zákonov, ktoré vynáša Národné zhromaždenie Srbskej republiky (ďalej: národné zhromaždenie) v oblasti uskutočňovania ústavnoprávneho postavenia pokrajiny.
Výbor má 15 členov, z čoho sú štyria spomedzi popredných vedeckých a odborných pracovníkov.
Predseda zhromaždenia je predseda tohto výboru.

Členovia výboru

 1. István Pásztor, Predseda
 2. Milan Đukić
 3. Nemanja Zavišić
 4. Sreten Jovanović
 5. Milica Jurić
 6. Saša Levnajić
 7. Novak Maksimović
 8. Miloš Milovanović
 9. Nika Petrović
 10. Dmitar Stanišić
 11. Igor Stojkov
 12. Boris Stojkovski
 13. Ljubomir Apro
 14. dr Vladan Stanojev
 15. doc.dr Dragana Ćorić

Tajomník výboru: Biljana Majkić

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborustav@skupstinavojvodine.gov.rs