Comitetul pentru Economie

Comitetul pentru Economie examinează proiectele de hotărâri, ale documentelor strategice şi ale altor documente din domeniul dezvoltării economice regionale, turismului, hotelelor, staţiunilor balneare, industriei şi meşteşugăritului, transportului rutier, fluvial şi feroviar, al târgurilor şi altor manifestări economice de importanţă pentru P.A. Voivodina; urmăreşte aplicarea programului de măsuri şi activităţi pentru stabilirea dezvoltării economice regionale uniforme; aplicarea Strategiei turismului în Voivodina; urmăreşte aplicarea politicii din domeniul telecomunicaţiilor şi adoptarea Strategiei de dezvoltare a telecomunicaţiilor în Republica Serbia; dezbate probleme din domeniul protecţiei drepturilor de autor şi a drepturilor similare în producţia şi traficul de mărfuri; repartizarea mijloacelor de impulsionare şi a altor mijloace menite dezvoltării economiei; urmăreşte, impulsionează şi coordonează activităţile în domeniul transformării proprietăţii, examinează iniţiativele şi propunerile care se referă la transformarea proprietăţii şi restructurarea organizatorică a întreprinderilor, măsurile politicii economice şi alte măsuri şi activităţi din domeniul transformării proprietăţii şi examinează alte probleme din acest domeniu.

Membrii Comitetului

 1. Želјka Milošević, preşedinte
 2. Milan Beara
 3. Milica Božić
 4. Gabriela Visinger Milutinović
 5. István Dobó
 6. Vladimir Đurović
 7. Aleksandar Zirojević
 8. Dejan Kulja
 9. Marko Marić
 10. Stanko Pužić
 11. Miroslav Rodić

Secretar al Comitetului: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs