Výbor pre hospodárstvo

Výbor pre hospodárstvo prerokúva návrhy uznesení, strategických a iných dokladov z oblasti hospodárskeho regionálneho vývoja, cestovného ruchu, pohostinstva, kúpeľníctva a liečebníctva, priemyslu a remeselníctva, cestnej, rečnej a železničnej dopravy, veľtrhov a iných obchodných podujatí významných pre AP Vojvodinu; sleduje uskutočňovanie programu opatrení a aktivít na uvedenie rovnomerného hospodárskeho regionálneho vývoja; uskutočňovanie stratégie cestovného ruchu Vojvodiny; sleduje uskutočňovanie politiky v oblasti telekomunikácií a vynesenie stratégie vývoja telekomunikácií v Srbskej republike, prerokúva otázky v oblasti ochrany autorských a príbuzných práv vo výrobe a obrate tovaru; rozvrhovanie podnetných a iných prostriedkov určených vývoju hospodárstva; sleduje, podnecuje a koordinuje aktivity v oblasti vlastníckej transformácie, prerokúva iniciatívy a návrhy súvisiace s vlastníckou transformáciou a organizačnou prestavbou podniku, opatrenia obchodnej politiky a iné opatrenia a aktivity v oblasti vlastnícekj transformácie a prerokúva iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

 1. Želјka Milošević, Predseda
 2. Milan Beara
 3. Milica Božić
 4. Gabriela Visinger Milutinović
 5. István Dobó
 6. Vladimir Đurović
 7. Aleksandar Zirojević
 8. Dejan Kulja
 9. Marko Marić
 10. Stanko Pužić
 11. Miroslav Rodić

Tajomník výboru: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs