Одбор за привреду

Одбор за привреду розпатра предлоги одлукох, стратеґийних и других документох з обласци привредного реґионалного розвою, туризма, погосцительства, купельох и лїчилїщох, индустриї и ремеселнїцтва, драгового, ричного и гайзибанского транспорту, саймох и других привредних манифестацийох хтори од значносци за АП Войводину; провадзи запровадзованє програмох мирох и активносцох на запровадзованю ровномирного привредного реґионалного розвою; запровадзованє Стратеґиї туризма Войводини; провадзи запровадзованє политики у обласци телекомуникацийох и приношенє Стратеґиї розвою телекомуникацийох у Републики Сербиї; розпатра питаня у обласци защити авторских и зродних правох у продукциї и обтоку роби; розпоредзованє стимулуюцих и других средствох яки наменєни за розвой привреди; провадзи, порушує и координує активносци у обласци власнїцкей трансформациї, розпатра инициятиви и предкладаня хтори ше одноша на власнїцку трансформацию и орґанизацийне преструктурованє подприємствох, мири економскей политики и други мири и активносци у обласци власнїцкей трансформациї и розпатра други питаня зоз тей обласци.

Члени одбору

 1. Желька Милошевич, предсидатeль
 2. Милан Беара
 3. Милица Божич
 4. Габриела Висингер Милутиновић
 5. Иштван Добо
 6. Владимир Ђуровић
 7. Александар Зироєвич
 8. Дејан Куља
 9. Maрко Марич
 10. Станко Пужић
 11. Мирослав Родич

Секретар Одбору: Душко Радакович

Тел: +381 21 487-4135

e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs