Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia

Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia prerokúva návrhy programov, uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti urbanizmu, územného  plánovania a bytovo-komunálnych činností, úpravy  a užívania stavebného pozemku, ochrany a zlepšenia životného prostredia a udržateľného rozvoja, ochrany, monitorovania a rozvoja prírody a prácou utvorených prírodných hodnôt a zdrojov, znemožňovania a odstraňovania znečisťovania prírodných zdrojov, iné spôsoby a zdroje ohrozovania životného prostredia, ochranou životného prostredia a udržateľného rozvoja v oblasti rybárstva a spravovania rybej populácie v rybárskych vodách, ako aj otázky z iných oblastí.

Členovia výboru

 1. Ljubodrag Miščević, Predseda
 2. Nataša Lalić, zástupca predsedu
 3. Darko Bađok
 4. Miroslav Bošković
 5. Miodrag Bulajić
 6. Éva Dubacz
 7. Novak Maksimović
 8. Stanka Mihajlov
 9. Ivan Tešić
 10. Vesna Furundžić
 11. Nada Ševo

Tajomník výboru: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel: +381 21 487-4314

e-mail: odborurbanizam@skupstinavojvodine.gov.rs