Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia

Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia prerokúva návrhy programov, uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti urbanizmu, územného  plánovania a bytovo-komunálnych činností, úpravy  a užívania stavebného pozemku, ochrany a zlepšenia životného prostredia a udržateľného rozvoja, ochrany, monitorovania a rozvoja prírody a prácou utvorených prírodných hodnôt a zdrojov, znemožňovania a odstraňovania znečisťovania prírodných zdrojov, iné spôsoby a zdroje ohrozovania životného prostredia, ochranou životného prostredia a udržateľného rozvoja v oblasti rybárstva a spravovania rybej populácie v rybárskych vodách, ako aj otázky z iných oblastí.

Členovia výboru

 1. Ljubodrag Miščević, Predseda
 2. Darko Bađok
 3. Miroslav Bošković
 4. Miodrag Bulajić
 5. István Dobó
 6. dr. Ružica Igić
 7. Bojan Jankulović
 8. Tamara Maksić
 9. Danijela Mićević
 10. Stanka Mihajlov
 11. Ivan Tešić

Tajomník výboru: Svetlana Popadić-Ležimirac

Tel: +381 21 487-4314

e-mail: odborurbanizam@skupstinavojvodine.gov.rs