Comitetul pentru Sănătate, Politica Socială, Muncă, Politica Demografică şi Grija Societăţii faţă de Copii

Comitetul pentru Sănătate, Politica Socială, Muncă, Politica Demografică şi Grija Societăţii faţă de Copii examinează proiectele hotărârilor şi actelor generale prin care se reglementează problemele de importanţă provincială în domeniul sănătăţii şi asigurărilor sociale şi se avansează protecţia sănătăţii, serviciul sanitar şi farmaceutic în teritoriul P.A. Voivodina, examinează proiectul planului reţelei de instituţii sanitare, urmăreşte activitatea de specialitate a Institutului pentru Sănătatea Publică şi activitatea staţiunilor balneare din teritoriul Provinciei şi alte probleme din domeniul protecţiei sanitare. Comitetul examinează proiectele hotărârilor şi ale actelor generale din domeniul politicii sociale, urmăreşte şi examinează situaţia în domeniul asigurării siguranţei sociale a persoanelor refugiate, izgonite şi strămutate, examinează programe din domeniul dezvoltării sociale, măsurile pentru aplicarea şi realizarea lor, probleme din domeniul protecţiei sociale, protecţiei luptătorilor şi invalizilor, protecţiei invalizilor civili de război şi alte probleme din domeniul protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, muncii şi protecţiei în muncă; examinează proiecte de hotărâri, acte generale şi proiecte de programe din domeniul dezvoltării demografice, urmăreşte realizarea acesteia, probleme din domeniul protecţiei familiei şi tutelei, grija societăţii faţă de copii şi asigurarea condiţiilor pentru efectuarea acestor activităţi.

Membrii Comitetului

 1. Stanislava Hrnjak, preşedinte
 2. Jasmina Stevanović, locţiitorul preşedintelui
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Verka Bagić
 5. Tatjana Voskresenski
 6. Zlata Đerić
 7. Želјka Milošević
 8. Stanka Mihajlov
 9. Tanja Raca
 10. dr Anastazija Stojšić Milosavljević
 11. Dalibor Forgić

Secretar al Comitetului: Slavica Petković

Tel: +381 21 487-4151

e-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs