Odbor za predstavke i prijedloge

Odbor za predstavke i prijedloge razmatra predstavke i prijedloge koji se upućuju Skupštini i predlaže nadležnim tijelima mjere i aktivnosti za rješavanje pitanja iznijetih u njima i o tome obavještava podnositelje, razmatra izvješća o radu povjerenstava za predstavke i žalbe lokalnih samouprava u Pokrajini i druga pitanja iz područja predstavki i prijedloga značajna za rješavanje problema građana u Pokrajini.
O svojim zapažanjima u povodu predstavki i prijedloga Odbor obavještava Skupštinu na njen zahtjev ili po vlastitoj inicijativi.

Članovi odbora

 1. Goran Gonđa, Predsjednik
 2. Sanja Žigić, Zamjenik predsjednika
 3. Aleksandar Zelenski
 4. Marko Karanfilović
 5. Dušan Korać
 6. Vojislav Kulačanin
 7. Marko Marić
 8. Goran Paunović
 9. Zdravko Simić
 10. Jovanka Čolak-Kiraly
 11. Saša Šućurović

Tajnica odbora: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
E-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs