Výbor pre podania a návrhy

Výbor pre podania a návrhy prerokúva podania a návrhy zaslané zhromaždeniu a  navrhuje príslušným orgánom opatrenia a aktivity na riešenie otázok uvedené v nich a o tom upovedomuje podávateľov, prerokúva správy o práci komisií pre podania a sťažnosti lokálnych samospráv v pokrajine a iné otázky z oblasti podaní a návrhov významné pre riešenie problémov občanov v pokrajine.
O svojich zisteniach vo veci podaní a návrhov výbor informuje zhromaženie na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu.

Členovia výboru

 1. Dejana Krsmanović, Predseda
 2. Miroslav Bošković
 3. Milan Vasiljević
 4. Milan Đukić
 5. Dragana Zavalić
 6. Bojana Jelić
 7. Žaklina Radić Krstić
 8. Aleksandra Sokolović
 9. Vladimir Soro
 10. Milivoje Todorović
 11. Nemanja Šarčević

Tajomník výboru: Vesna Bukvić

Tel: +381 21 487-4153

e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs