Výbor pre podania a návrhy

Výbor pre podania a návrhy prerokúva podania a návrhy zaslané zhromaždeniu a  navrhuje príslušným orgánom opatrenia a aktivity na riešenie otázok uvedené v nich a o tom upovedomuje podávateľov, prerokúva správy o práci komisií pre podania a sťažnosti lokálnych samospráv v pokrajine a iné otázky z oblasti podaní a návrhov významné pre riešenie problémov občanov v pokrajine.
O svojich zisteniach vo veci podaní a návrhov výbor informuje zhromaženie na jeho žiadosť alebo z vlastného podnetu.

Členovia výboru

 1. Goran Gonđa, Predseda
 2. Sanja Žigić, zástupca predsedu
 3. Aleksandar Zelenski
 4. Marko Karanfilović
 5. Dušan Korać
 6. Vojislav Kulačanin
 7. Marko Marić
 8. Goran Paunović
 9. Zdravko Simić
 10. Jovanka Čolak-Kiraly
 11. Saša Šućurović

Tajomníčka výboru: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
E-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs