Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu

Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov a iné otázky z oblasti  organizácie, zlepšenia práce orgánov pokrajinskej správy; pokrajinského ombudsmana; majetku pokrajiny; volebného systému v pokrajine;  úradného používania jazykov a písem. Výbor sleduje a analyzuje stav v oblasti lokálnej samosprávy a medziobecnej spolupráce; prerokúva opatrenia a rozvojové programy, ktorými sa podporuje budovanie systému lokálnej samosprávy; podporuje medziobecnú spájanie; prerokúva otázky z oblasti regionálneho rozvoja a zakladania regionálnych rozvojových agentúr a iné otázky z tejto oblasti.

Členovia výboru

 1. Nika Petrović, Predseda
 2. Dr. Daniel Babić
 3. Milan Beara
 4. Darko Bogosavlјević
 5. Predrag Vuković
 6. Aleksandar Mandić
 7. Nada Mandić
 8. Ilija Pirkov
 9. Ljilјana Plazačić
 10. Branislav Ristivojević
 11. Saša Šućurović

Tajomník výboru: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs