Odbor za europske integracije i međuregionalnu suradnju

Odbor za europske integracije i međuregionalnu suradnju sudjeluje u regionalnoj suradnji s međunarodnim regionalnim organizacijama i institucijama, sudjeluje u pograničnoj suradnji, predlaže Skupštini predstavnike Vojvodine u izaslanstvu Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, utvrđuju na prijedlog predsjednika sastav izaslanstva Skupštine, kao i ciljeve i zadatke posjeta izaslanstva Skupštine, donosi Odluku o upućivanju izaslanstva Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službena putovanja u inozemstvo, ako Odbor nije u mogućnosti odrediti sastav izaslanstva i donese Odluku o upućivanju izaslanstva Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službena putovanja u inozemstvo, odluku o tome donosi predsjednik Skupštine APV, razmatra izvješća o ostvarenim posjetama izaslanstva, razmatra bilješke sa sastanka  predstavnika Skupštine AP Vojvodine sa stranim izaslanstvima, podnosi Skupštini godišnje izvješće o ostvarenoj međunarodnoj suradnji Skupštine APV, utvrđuje prijedlog Pravila za sklapanje međuregionalnih sporazuma Skupštine APV, utvrđuje tekst međuregionalnih sporazuma, prati proces pridruživanja Republike Srbije s Europskom unijom, razmatra međuregionalnu suradnju, prati političke i ekonomske aktualnosti od posebnih interesa za AP Vojvodinu.

Članovi odbora

 1. Dmitar Stanišić, Predsjednik
 2. Jelena Balašević, Zamjenik predsjednika
 3. prof. dr. Branislava Belić
 4. Damir Zobenica
 5. Matija Kovač
 6. Dejana Krsmanović
 7. Jovana Medenica
 8. Lajos Patyi
 9. Danijel Radić
 10. Mirjana Radojević
 11. Mia Strajin

Tajnica odbora: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
E-mail: odbormedjuregionalni@skupstinavojvodine.gov.rs