Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság

Az Európai Integrációs és Nemzetközi Regionális Együttműködési Bizottság részt vesz a nemzetközi regionális szervezettel és intézményekkel való együttműködésben, részt vesz a határ menti együttműködésben, a Képviselőháznak vajdasági képviselőket javasol a Szerb Köztársaság küldöttségébe az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatalmak Kongresszusán, az elnök javaslatára megállapítja a Képviselőház küldöttségének összetételét, valamint a képviselőházi küldöttség látogatásának céljait és feladatait, határozatot hoz a Vajdaság AT Képviselőháza küldöttségének hivatalos külföldi utazásra küldéséről, és jóváhagyja az utazáshoz szükséges pénzeszközöket, ha a Bizottságnak nincs lehetősége kijelölni a küldöttség összetételét és határozatot hozni Vajdaság AT küldöttségének hivatalos külföldi utazásra való küldéséről, valamint az utazáshoz szükséges pénzeszközöket jóváhagyni, az erre vonatkozó határozatot Vajdaság AT Képviselőházának elnöke hozza meg, megvitatja a küldöttség megtett látogatásairól szóló jelentéseket, megvitatja a Vajdaság AT Képviselőháza képviselőinek a külföldi delegációkkal való találkozóiról felvett jegyzeteket, évi jelentést tesz a Képviselőháznak a Vajdaság AT Képviselőháza nemzetközi együttműködéséről, megállapítja a Vajdaság AT Képviselőháza régióközi egyezményeinek megkötésére vonatkozó szabályzatjavaslatot, megállapítja a régióközi megállapodások szövegét, figyelemmel kíséri a Szerb Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatát, figyelemmel kíséri Vajdaság AT külön érdekeit szolgáló időszerű politikai és gazdasági eseményeket.

A Bizottság tagjai

 1. Dmitar Stanišić, elnök
 2. Jelena Balašević, elnökhelyettes
 3. Dr. Branislava Belić, professzor
 4. Damir Zobenica
 5. Matija Kovač
 6. Dejana Krsmanović
 7. Jovana Medenica
 8. Patyi Lajos
 9. Danijel Radić
 10. Mirjana Radojević
 11. Mia Strajin

A Bizottság titkára: Viktoria Čović
Tel: +381 21 487-4168
e-mail: odbormedjuregionalni@skupstinavojvodine.gov.rs