Statistica deputaţilor

Datele prezentate se referă la structura deputaţilor conform rezultatelor alegerilor pentru deputaţi în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina desfășurate la 17 decembrie și 30 decembrie 2023 şi modificările care s-au produs ulterior.

Datele se actualizează continuu în conformitate cu modificările oficiale în structura deputaţilor Adunării Provinciei Autonome Voivodina.


Prezentarea deputaţilor în Adunarea P.A. Voivodina după sex