Hotărârea Adunării Provinciei privind aspectul şi folosirea simbolurilor şi a simbolurilor tradiţionale ale Provinciei Autonome Voivodina

("Buletinul oficial al P.A. Voivodina" numerele: 51/2016)

În baza articolului 9 alineatul 6 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", nr. 20/2014),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data de 15 septembrie 2016 , a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI PRIVIND ASPECTUL
ŞI FOLOSIREA SIMBOLURILOR ŞI A SIMBOLURILOR TRADIŢIONALE ALE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

Articolul 1

Prin prezenta hotărâre se stabileşte aspectul detaliat şi utilizarea simbolurilor şi a simbolurilor tradiţionale ale Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: simbolurile P.A. Voivodina).

Simbolurile P.A. Voivodina sunt: drapelul, drapelul tradiţional, stema şi stema tradiţională.

Aspectul simbolurilor P.A. Voivodina este stabilit în baza Statutului Provinciei Autonome Voivodina, iar aspectul detaliat la articolele 8 şi 12 din prezenta hotărâre.

Articolul 2

Prin simbolurile P.A. Voivodina se prezintă P.A. Voivodina ca o comunitate teritorială autonomă a Republicii Serbia.

Simbolurile P.A. Voivodina se afişează în modul stabilit prin prezenta hotărâre, în conformitate cu legea, prezenta hotărâre, alte reglementări şi uzanţe protocolare, în modul prin care nu se încalcă prestigiul şi demnitatea P.A. Voivodina.

Articolul 3

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina se arborează alături de drapelul Republicii Serbia în cazul în care arborarea drapelului Republicii Serbia este prevăzută prin lege sau printr-o altă reglementare şi se pun în dreapta drapelului Republicii Serbia.

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina nu pot fi utilizate dacă sunt deteriorate sau dacă aspectul lor nu corespunde din altă privinţă.

Articolul 4

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina, alături de drapelul Republicii Serbia se arborează pe edificiul Adunării Provinciei Autonome Voivodina (în continuare: Adunarea P.A. Voivodina), edificiul Guvernului Provincial, edificiile organelor autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina şi pe edificiile organelor şi serviciilor provinciale al căror fondator este P.A. Voivodina.

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina, alături de drapelul Republicii Serbia, se afişează în sălile în care se desfăşoară şedinţele Adunării P.A. Voivodina şi şedinţele Guvernului Provincial.

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina se afişează şi în încăperile oficiale ale preşedintelui Adunării P.A. Voivodina şi ale preşedintelui Guvernului Provincial, dar se pot afişa şi în alte încăperi de lucru ale organelor provinciale şi serviciilor pe care le înfiinţează P.A. Voivodina.

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina se pot folosi şi în alte cazuri dacă uzul lor nu este în contradicţie cu legea şi prezenta hotărâre.

Articolul 5

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina se afişează la secţiile de votare în ziua desfăşurării alegerilor de deputaţi în Adunarea P.A. Voivodina.

Articolul 6

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina, în zi de doliu se arborează în bernă.

Articolul 7

Drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina nu pot fi atârnate astfel încât să atingă solul, şi nici să servească drept suport, postament, covor, perdea etc.

Cu drapelul şi drapelul tradiţional al P.A. Voivodina nu se pot acoperi vehiculele sau alte obiecte, şi nici nu pot fi împodobite mesele de conferinţe sau tribunele, excepţie fiind fanionul de masă.

Dacă drapelul şi drapelul tradiţional se arborează la tribună, trebuie să fie postate pe suport în partea dreaptă a vorbitorului sau afişate pe perete în spatele vorbitorului, astfel încât acesta să nu le acopere.

Articolul 8

Originalele (etaloanele) drapelului şi drapelului tradiţional al P.A. Voivodina se păstrează în Adunarea P.A. Voivodina şi în baza lor se confecţionează drapelele în uz.

Construcţiile geometrice originale ale drapelului şi drapelului tradiţional al P.A. Voivodina se află în suplimentul care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

În toate cazurile menţionate în prezenta hotărâre se poate afişa şi drapelul tradiţional cu stema tradiţională în mijlocul drapelului, într-o anumită proporţie.

Articolul 9

Stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina se utilizează paralel:

- pe edificiul Adunării Provinciei Autonome Voivodina, al Guvernului Provincial, edificiile organelor autoguvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina şi edificiile organelor şi serviciilor provinciale pe care le înfiinţează P.A. Voivodina;

- în sălile în care se ţin şedinţele Adunării P.A. Voivodina şi şedinţele Guvernului Provincial;

- în încăperile oficiale ale preşedintelui Adunării P.A. Voivodina şi ale preşedintelui Guvernului Provincial, dar se pot afişa şi în alte încăperi oficiale ale organelor şi serviciilor provinciale pe care le înfiinţează P.A. Voivodina;

- în cadrul sigiliului organelor şi serviciilor pe care le înfiinţează P.A. Voivodina;

- pe chartele, diplomele şi pe alte distincţii pe care le acordă organele provinciale;

- pe diplomele şi certificatele privind şcolarizarea absolvită în instituţia de învăţământ al cărei fondator este P.A. Voivodina;

- pe legitimaţiile deputaţilor în Adunarea P.A. Voivodina şi a membrilor Guvernului Provincial.

Stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina se pot folosi şi în alte cazuri dacă uzul lor nu este în contradicţie cu legea şi prezenta hotărâre.

Articolul 10

Stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina se pot utiliza cu avizul prealabil al Guvernului Provincial, ca parte componentă a emblemei, respectiv semnului.

Stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina nu pot fi utilizate ca marcă comercială a produselor, a serviciilor, ca eşantion, model sau alt semn pentru marcarea produselor sau serviciilor.

Stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina nu pot fi utilizate dacă sunt deteriorate sau dacă aspectul lor nu corespunde din altă privinţă.

Articolul 11

Stema şi stema tradiţională a P.A. Voivodina se folosesc paralel cu stema Republicii Serbia, atunci când folosirea stemei Republicii Serbia este prevăzută prin lege şi prin alte reglementări, prin aşezarea ei în dreapta stemei Republicii Serbia.

Articolul 12

Originalele (etaloanele) stemei şi al stemei tradiţionale a P.A. Voivodina se păstrează în Adunarea P.A. Voivodina şi în baza lor se confecţionează stemele în uz.

Construcţiile geometrice originale ale stemei şi stemei tradiţionale a P.A. Voivodina (alb negru, în culori, lineară, construcţia completă şi construcţiile individuale) se află în suplimentul care constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Articolul 13

Cu amendă de 100.000,000 dinari se amendează pentru contravenţie persoana juridică dacă:

- foloseşte simbolurile P.A. Voivodina în modul prin care se încalcă prestigiul şi demnitatea P.A. Voivodina;

- foloseşte simbolurile P.A. Voivodina într-un alt conţinut şi formă decât cele stabilite în prezenta hotărâre;

- nu foloseşte simbolurile P.A. Voivodina atunci când uzul lor este obligatoriu;

- foloseşte o stemă sau o stemă tradiţională a P.A. Voivodina deteriorate sau foloseşte fără aviz stema sau stema tradiţională a P.A. Voivodina ca emblemă, semn, marcă a produselor, a serviciilor sau pentru marcarea produselor sau serviciilor.

Pentru contravenţia prevăzută la alineatul 1 al prezentului articol se amendează şi persoana responsabilă la persoana juridică cu amendă de 15.000,00 dinari.

Pentru contravenţia prevăzută la alineatul 1 al prezentul articol se amendează antreprenorul cu amendă de 50.000,00 dinari, iar persoana fizică - cu amendă de 10.000,00 dinari.

Articolul 14

Guvernul Provincial va adopta îndrumarea prin care se va stipula mai detaliat uzul simbolurilor P.A. Voivodina, în conformitate cu prezenta hotărâre.

Articolul 15

Sigiliile organelor şi serviciilor provinciale pe care le înfiinţează P.A. Voivodina vor fi conformate cu prezenta hotărâre cel târziu în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Articolul 16

Legitimaţiile eliberate deputaţilor în Adunarea P.A. Voivodina şi membrilor Guvernului Provincial vor fi conformate cu prezenta hotărâre cu ocazia primei schimbări a acestor legitimaţii, dar cel târziu cu prilejul eliberării noilor legitimaţii.

Articolul 17

Prin intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Adunării Provinciei privind folosirea simbolului istoric al Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", nr. 10/2002 şi 18/2009) şi Hotărârea Adunării Provinciei privind drapelul Provinciei Autonome Voivodina ("Buletinul oficial al P.A.V.", nr. 2/2004 şi 18/2009).

Articolul 18

Prezenta hotărâre intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina".

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA
PREŞEDINTELE

Novi Sad, 15 septembrie 2016

ADUNĂRII
P.A. VOIVODINA

Pásztor István s.s.